Aillaments Tèrmics

Aillaments Tèrmics Existeix una gran varietat de aïllaments tèrmics per poder estalviar energia. Un aïllant tèrmic és un material que limita o dificulta la entrada de fred al hivern i la entrada de calor al estiu als habitatges.

Llana de roca Aquest producte es fabrica a partir de roca volcànica fosa. Esta indicat per a l'aïllament tèrmic en terres, parets interiors i façanes ventilades amb o sense contacte directe amb l'aigua. A part de ser un aïllant tèrmic, també és de soroll (acústic) i com a protector del foc.

Fibra de vidre Aïllant fabricat a partir de sorra fosa. S’utilitza per a l'aïllament de parets interiors, falsos sostres i sota cobertes. També s’utilitza com aïllant acústic en densitats baixes.

Poliestirè expandit (suro blanc) És un material lleuger, econòmic i de fàcil instal·lació. Molt versàtil i apte per reforçar l'aïllament tèrmic en façanes, parets, terres i sostres. Té més capacitat impermeable que les llanes minerals i es classifica en funció de la densitat. A major densitat, més capacitat d'aïllament.

Poliestirè extruït Aquest aïllant destaca pel seu caràcter impermeable i per la seva resistència al pes i a la deformació. En ser immune a la humitat predomina el seu ús en façanes i cobertes, tant des de l'exterior com des de l'interior. És molt habitual el seu ús en zones amb humitats.

Geotèxtil És un aïllant fabricat a partir de materials tèxtils reciclats amb bones característiques tèrmiques com acústiques. Major cohesió que una llana mineral, el que li permet més durabilitat. Té un bon comportament al vapor d'aigua, resistència a la tracció i l'esquinçament. Finalment, cal destacar que no irrita la pell ni les vies respiratòries.

Lamina termoaïllant Lamines perfectament adaptades per al aïllament de parets cobertes en obra nova i de rehabilitació.

© PlacoDesign, Tots els drets reservats